Wyceny i analizy

BUFIKS ma wieloletnie doświadczenie w wycenie przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw lub wybranych aktywów z różnych branż. W zależności od złożoności problemu usługi świadczą profesjonalni Doradcy lub Zespoły Konsultingowe, których celem jest kompleksowe rozwiązywanie indywidualnych problemów naszych Partnerów Biznesowych. Współpracują z nami biegli rewidenci, doradcy podatkowi, rzeczoznawcy majątkowi oraz kancelarie prawnicze.

Wycena stanowi zwykle element planowane transakcji:

  • Sprzedaży lub nabycia przedsiębiorstwa;
  • Sprzedaży lub nabycia akcji albo udziałów w spółce;
  • Sprzedaży lub nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
  • Podziału przedsiębiorstwa;
  • Wydzielenia zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
  • Połączenia spółek i ustalenia parytetu wymiany udziałów lub akcji;
  • Sprzedaży lub nabycia wybranych aktywów przedsiębiorstwa;
  • Innych transakcji.

Nasi Doradcy przygotują stosowne analizy i plany finansowe, które mogą stanowić podstawę do planowanych wycen.

Do wyceny mogą być zastosowane metody dochodowe (zdyskontowanych przepływów środków pieniężnych), metody majątkowe (skorygowanej wartości aktywów netto), metody mieszane i inne.

Wypełnij Formularz zapytania ofertowego