Przekształcenia podmiotów gospodarczych

Zespoły biegłych rewidentów, doradców podatkowych, rzeczoznawców majątkowych i prawników mają duże doświadczenie w przeprowadzeniu naszych Klientów przez trudny proces planowanych przekształceń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Proces przekształceń wiąże się zwykle ze zmianą formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Doradzamy i pomagamy, a także sporządzamy niezbędne dokumenty, wymagane przepisami kodeksu spółek handlowych, w tym plan przekształcenia w przypadku:

  • Przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową;
  • Przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową (np. komandytową lub jawną);
  • Przekształcenia spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową;
  • Przekształcenia spółki osobowej w inną spółkę osobową;
  • Przekształcenia przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę kapitałowej;
  • Łączenia się spółek kapitałowych;
  • Łączenia się z udziałem spółek osobowych;
  • Podziału spółek;
  • Wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Na różnych etapach rozwoju spółki może pojawić się konieczność dokonania podziału lub też połączenia z innym podmiotem lub innymi podmiotami. Przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają dla takich operacji sporządzenia planu przekształcenia, który należy sporządzić na etapie planowanego:

Oprócz opisanych w przepisach kodeksu spółek handlowych operacji przekształcenia, możemy również pomóc w innych transakcjach, w tym dokonać zmiany prowadzonej działalności przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą w spółkę komandytową.

Wypełnij Formularz zapytania ofertowego