Zarząd

Prezes Zarządu - Piotr Kołodziejczyk

  • biegły rewident nr 9324 Lista KIBR,
  • biegły sądowy z zakresu rachunkowości.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania. Posiada wieloletnie doświadczenie zarówno w zakresie badania sprawozdań finansowych, jak i zarządzenia firmami, które zdobył pełniąc funkcję Głównego Księgowego oraz Prezesa Zarządu w firmach z udziałem kapitału zagranicznego. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym, połączeniach, podziałach i przekształceniach spółek, analizach finansowych i wycenach jednostek gospodarczych. Przeprowadza audyty podmiotów i grup kapitałowych sporządzających sprawozdania finansowe według prawa polskiego oraz MSR/MSSF. Jest wieloletnim wykładowcą z dziedziny rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Z firmą BUFIKS współpracuje od 1999 roku, a od 2009 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu.

Współwłaściciel firmy.

Wiceprezes Zarządu – Ilona Jaroszek

  • biegły rewident nr 10479 Lista KIBR

Absolwentka Politechniki Śląskiej Wydział Organizacji i Zarządzania. Zdobyła doświadczenie w jednostkach o zróżnicowanym profilu pełniąc funkcję księgowego i prokurenta. Specjalizuje się w badaniach sprawozdań finansowych spółek z branży przemysłowej, handlowej i usługowej. Przeprowadza audyty podmiotów i grup kapitałowych sporządzających sprawozdania finansowe według prawa polskiego oraz MSR/MSSF. Jest wykładowcą akademickim oraz uczestnikiem studiów doktoranckich III stopnia na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Związana ze Spółką od 2006 roku. Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni od 2009 roku.

Współwłaściciel firmy.