O firmie

Naszą dewizą jest świadczenie usług audytorskich i doradczych na najwyższym poziomie merytorycznym, z poszanowaniem zasad etyki zawodowej i poufności powierzonych nam informacji.

„BUFIKS” Spółka z o.o. kontynuuje działalność BUFIKS GRUPA FINANS - SERVIS Biuro Usług Finansowo Księgowych Spółka z o.o., która została założona w 1989 roku.

Udziałowcami Spółki są biegli rewidenci posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie badania podmiotów i grup kapitałowych sporządzających sprawozdania finansowe według prawa polskiego oraz MSR/MSSF.

BUFIKS współpracuje z zespołem 20 doświadczonych specjalistów z zakresu rachunkowości i finansów, wyceny przedsiębiorstw i przekształceń podmiotów gospodarczych w skład którego wchodzą: biegli rewidenci, doradcy podatkowymi, biegli sądowi z zakresu rachunkowości, eksperci posiadający tytuł ACCA, certyfikowani księgowi, kwalifikowani doradcy w zakresie pozyskiwania dotacji z funduszy Unii Europejskiej i realizacji dużych projektów inwestycyjnych, rzeczoznawcy majątkowi i prawnicy i adwokaci.

Ponad 25 letnie doświadczenie Spółki BUFKIS na rynku audytorskim pozwala nam na świadczenie wysokiej jakości specjalistycznych usług dostosowanych do potrzeb i oczekiwań zarówno małych jak i dużych podmiotów gospodarczych z różnych branż.

Szeroki zakres świadczonych przez nas usług umożliwia nam indywidualne podejście do każdego z naszych Klientów. Obok badania lub przeglądu sprawozdań finansowych oferujemy doradztwo podatkowo-gospodarcze, wyceny przedsiębiorstw, ekspertyzy biegłych sądowych, sporządzania planów połączenia lub podziału spółek oraz usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i płac.

Na początku każdego roku organizujemy dla naszych Klientów i Współpracowników bezpłatne szkolenia na temat aktualnych zmian w przepisach podatkowych, których celem jest jak najlepsze przygotowanie się do zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego.