Nasze doświadczenie

Spółka BUFIKS w okresie swej działalności od 1989 r. przeprowadziła ponad 4.500 badań sprawozdań finansowych i ponad 1.500 innych usług finansowych.

Corocznie wykonujemy około 150 zróżnicowanych zleceń audytorskich w podmiotach gospodarczych z różnych branż, w tym transportowej, komunikacyjnej, produkcji, handlu, usługach, budownictwie, IT i w służbie zdrowia. Wśród naszych Klientów są również placówki kulturalne, wyższe uczelnie, fundacje oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Przeprowadzamy badania i przeglądy sprawozdań finansowych, inne usługi atestacyjne, doradzamy w aspektach podatkowych i wyceny przedsiębiorstw. Opracowujemy due diligency, dokumentację cen transferowych oraz opinie biegłych sądowych dotyczące obszarów naszej działalności. Prowadzimy obsługę księgową i płacową dostosowaną do indywidualnych potrzeb naszych Klientów zarówno w zakresie programów IT, jak i wielkości i branży, w której działają.

Nasze dotychczasowe doświadczenie daje podstawę do zapewnienia, że „BUFIKS” Spółka z o.o. jest w pełni przygotowana organizacyjnie i merytorycznie do rzetelnego i sprawnego przeprowadzenia różnych zadań z zakresu rachunkowości, finansów i podatków.

OFERUJEMY WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE, PROFESJONALIZM I ZAUFANIE W KONTAKTACH BIZNESOWYCH.